0 čem sníme

Jedním z prvních psychologů, kteří se začali věnovat snům, byl Sigmund Freud, jenž v roce 1900 vydal dílo s názvem Výklad snů. Pojďme si tohoto předního odborníka blíže představit. Chtěl studovat práva, nakonec se stal lékařem Sigmund Freud (vlastním jménem Sigismund Šlomo Freud) se narodil 6. května 1856 v Příboře. Už když byl malý, rodina se přestěhovala do Vídně, kde prožil většinu života. Měl celkem sedm sourozenců. Zajímavé je, že když byl malý, nechodil do školy, základní vzdělání se mu dostalo doma. Vystudoval Leopoldstädter Kommunal-Realgymnasium, následně se věnoval medic... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

Lidé se již dlouhou dobu zabývají sny a jejich výkladem. Rádi by zjistili, jaký význam má promítání, které si pro nás každou noc naše nevědomí přichystává. Sny a jejich významy Dle autora křesťanské literatury Anselma Grüna nás mají sny uvádět do pravdy a proměňovat náš život. Máme si tedy představit, že jak pozitivní, tak negativní sny vypovídají pravdu o nás samotných. Psycholog Seligman je zase toho názoru, že sny, které nemají žádnou spojitost s realitou, jsou plné ukrytých symbolů každodenního života. Často se také stává, že se ve snech plní naše vědomá i nevědomá přání, o tom... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

Sny provázejí náš život a jsou spjaty s dějinami lidstva. Jsou inspirací pro básníky, poety a spisovatele, hádankou pro vědce. Mohou být příjemným únikem z reality, ale i hrozbou v podobě nočních můr a děsů. Sny v průběhu staletíLidé přikládali už od pravěku snům velký význam. Ovlivňovaly každodenní život i vážná rozhodnutí. Každá civilizace si sny vykládala jinak, přikládala jim různé významy a symbolika také nemusela být vždy jednotná. Pomocí snů k lidem promlouvala božstva nebo andělé, varovali lidi před pohromami, válkami i smrtí. Státníci podle toho, co se jim zdálo, dělali důležitá roz... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

Sny jsou souborem vjemů, které vytváří náš mozek během toho, co spíme. Tento proces se nazývá snění. Tyto snové představy fascinují člověka už od počátku věků. Někdo v nich hledá skrytý význam, jiní lidé se zase domnívají, že sny jsou jen vedlejším produktem mozku, který během spánku třídí a zpracovává informace a podněty. Psychologie se jimi zabývá více než století, málokteré odvětví je takto důkladně empiricky prozkoumáno. Výklad snů Symbolický výklad snů: Při tomto postupu dochází ke zkoumání snu jako celku. Na sny je pohlíženo v kontextu s realitou. Tato metoda je poněkud nespolehli... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

Také se vám někdy zdá, že někam padáte nebo jste opět ve škole? Psychologie i další disciplíny se neustále snaží o přesvědčivý výklad našich snů. Projděte si nejčastější sny, co se lidem zdají, a jejich interpretace. Ve vzduchu Stalo se vám někdy, že ihned po usnutí vás probudil děsivý sen, kdy jste padali do neznáma nebo jste věděli, že pád bude z vysoké výšky a způsobí vám smrt? Dle výkladu psychologů se vám vaše nevědomí snaží naznačit, že se až příliš soustředíte na určitou životní situaci. Zvolněte a věřte sami sobě. Naopak sny o bezstarostném a veskrze příjemném létání prý znač... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

Zlé sny trápí občas každého z nás. Náš mozek vytváří během spánku, v rámci procesu snění, různé vjemy. Soubor těchto vjemů tvoří sen, který si po probuzení můžeme, ale ani nemusíme pamatovat. Obvykle vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů, vzpomínek, událostí a představ člověka. Proto jsou sny významnou psychologickou událostí. V minulosti jim byl přikládán velký význam, podobně jako věštění. Dá se z nich o člověku hodně dozvědět, lze díky nim určit psychická porucha, traumata z dětství a je možné s jejich pomocí proniknout do nevědomí člověka. Sny nemusejí být jen příjemné. Existují i zlé s... [celý článek]

Vydáno: 12. 03. 2019

1 2
Další články »